(+995 32) 236 11 12
სიახლეები
მედია
შრომის უსაფრთხოების ტრენინგი დიოს თანამშრომლებს ჩაუტარდათ

შრომის უსაფრთხოების ტრენინგი დიოს თანამშრომლებს ჩაუტარდათ

7-11 თებერვალს შრომის უსაფრთხოების ოფიცერმა ედუარდ ნოდიამ ,,დიო’’-ს თანამშრომლებს ინსტრუქტაჟი ჩაუტარა, რომლის ძირითადი საკითხები მოიცავდა შემდეგს:

 სახანძრო განგაშის ჩართვის შემთვევაში მოქმედების წესი;
 ხანძართან შებრძოლებისა და ცეცხქლმაქრის გამოყენების წესი;
 მძიმე დაზიანება მიღებული ადამიანის პირველადი დახმარების წესი;
 ეპილეპსიური შეტევის დროს დახმარების ზომები;
 პულსის პოვნა კისრის არეში და ხელოვნური სუნთქვის ჩატარების წესი;
 ღია ჭრილობასთან მოქმედების წესი.

კომპანია ,,დიო'' მუდმივად ზრუნავს თანამშრომელთა უსაფრთხობაზე და მსგავსი ხასიათის ტრენინგების ჩატარებას პერიოდულად გეგმავს, რათა კადრები ინფორმირებულნი იყვნენ და ამ კუთხით სათანადო კვალიფიკაცია მიიღონ.

11
თებ
2019