(+995 32) 236 11 12
პროდუქცია
ბურუსით გაგრილების სისტემა

ბურუსით გაგრილების სისტემა

ბურუსით გაგრილების სისტემა ეს არის სპეციალური, მაღალტექნოლოგიური სისტემის მეშვეობით წყალი გამოიფრქვევა ბურუსის სახით და ხდება ბურუსით გაგრილება, რაც იწვევს მოცემულ არეალში ტემპერატურის დაწევას და კომფორტული გარემოს შექმნას. ბურუსით გაგრილების სისტემა აქტიურად გამოიყენება  ღია კაფე-ბარებსა და რესტორნებში.