ტენტი

ჩვენ გვაქვს 4 ტიპის ტენტი:  თვითრეცხვადი ტენტი, ტენტი (მარკიზი) – პალადიო, ტენტი (მარკიზი) – იტალია, სტაციონარული ტენტი