(+995 32) 236 11 12; 236 55 64

კომპანია დიო

შპს "დიო" დაარსდა 1996 წელს.

"დიო" ეს არის მაღალკვალიფიციურ პროფესიონალთა გუნდი, რომელიც ორიენტირებულია პროდუქციის ხარისხის მუდმივი გაუმჯობესებისა და მომხმარებელთა მოთხოვნების მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისკენ. სწორედ ამიტომ "დიო" დღემდე პოპულარული, პრესტიჟული და საიმედო პარტნიორია. 

"დიოს" მიერ წარმოებულ პროდუქციას ფართო სპექტრის მომხმარებელი ჰყავს. ესენი არიან როგორც ფიზიკური პირები, ისე საქართველოში მოქმედი სხვადასხვა წამყვანი ორგანიზაციები. 

"დიოს" ჰყავს თავისი წარმომადგენლები საქართველოს სხვადასხვა რაიონებში: ბათუმში, თელავში, ქუთაისში, ხაშურსა და გორში. 

"დიოს" აქვს თანამედროვე, ტექნიკურად აღჭურვილი ახალი საწარმო, რაც საშუალებას იძლევა უმაღლესი ხარისხის ევროპული მასალისაგან ადგილზევე დამზადდეს "დიოს" ყველა პროდუქტი. სწორედ ეს განაპირობებს ფასის სტაბილურობასა და მაღალ ხარისხს. 

მომხმარებელზე ზრუნვის, არსებული პროცესებისა და წარმოებული პროდუქციის მუდმივი გაუმჯობესების მიზნით, 2004 წლიდან შპს "დიო"-მ დაიწყო ხარისხის მართვის სისტემის დანერგვა ISO 9001:2008; 2017 წლიდან კი მიენიჭა ხარისხის მართვის სერთიფიკატი ISO 9001:2015 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

 კომპანიის ხარისხის მართვის სისტემის სერტიფიცირება მოხდა "TUV Management Service Gmbh" მიერ. 

2011 წლიდან კომპანია დიოს" მიენიჭა ქართული ხარისხის ნიშანი. 

კომპანია თავის ძირითად მიზანს ხედავს შემდეგში:

” ჩვენს მთავარ მიზანს წარმოადგენს  მომხმარებლების მოთხოვნების დაკმაყოფილება. გვსურს გავამართლოთ ჩვენს მიერ მიწოდებული პროდუქციის მოხმარების, გაწეული მომსახურების, დათქმული ვადების დაცვის, მოქნილობისა და ფასის მიმართ ჩვენი მომხმარებლის მოლოდინი და მოთხოვნები. გვსურს ვისწრაფვოდეთ წარმოებული პროდუქციის ხარისხის მუდმივი გაუმჯობესებისაკენ  და წვლილი შევიტანოთ ჩვენი და ჩვენი მომხმარებლის  ორმხრივი წარმატების საქმეში.”

„დიო“-ს ძირითადი მისიაა შექმნას მაღალი ხარისხის პროდუქცია და სერვისი, როგორც საქართველოს ისე  მიმდებარე რეგიონის მოსახლეობისთვის. ქვეყანაში არსებული სეგმენტის გაფართოებით, მოიცვას  მოსახლეობის ყველა ფენა ხარისხის შენარჩუნების ხარჯზე და პროდუქციის მრავალფეროვნების გაზრდით, საკანონმდებლო რეგულაციების ფარგლებში.

company dio
dio
company dio
dio