(+995 32) 236 11 12
განხორციელებული პროექტები
საიზოლაციო ტიხარი

საიზოლაციო ტიხარი

მინის ტიხარი- კერძო ობიექტი
მინის ტიხარი- კერძო ობიექტი
მინის ტიხარი- კერძო ობიექტი
ორგმინის ტიხარი - ქართულ-გერმანული სტომატოლოგიურ კლინიკა
ორგმინის ტიხარი - ქართულ-გერმანული სტომატოლოგიურ კლინიკა
PVC ტიხარი - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
მინის ტიხარი - შპს ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტი
მინის ტიხარი - შპს ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტი
მინის ტიხარი - შპს ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტი
მინის ტიხარი - შპს ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტი
მინის ტიხარი - შპს ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტი
მინის ტიხარი - შპს ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტი
phone