Logo
Our News
Exhibitions
კომპანია ,,დიო’’-ს გენ. დირექტორი ირმა დაუშვილი 2019 WE Empower UN SDG Challenge სამხრეთ ევროპის მასშტაბით 5 საუკეთესოს შორის მოხვდა

კომპანია ,,დიო’’-ს გენ. დირექტორი ირმა დაუშვილი 2019 WE Empower UN SDG Challenge სამხრეთ ევროპის მასშტაბით 5 საუკეთესოს შორის მოხვდა

29
Jul
2019
phone