(+995 32) 236 11 12
განხორციელებული პროექტები
გარედამცავი ჟალუზი

გარედამცავი ჟალუზი

ალუმინის გარედამცავი ჟალუზი- კერძო ობიექტი
ალუმინის გარედამცავი ჟალუზი- კერძო ობიექტი
ალუმინის გარედამცავი ჟალუზი- კერძო ობიექტი
თბილისი სითი - გარედამცავი ჟალუზი
თბილისი სითი - გარედამცავი ჟალუზი
თბილისი სითი - გარედამცავი ჟალუზი
თბილისი სითი - გარედამცავი ჟალუზი
თაიმი-გარედამცავი ჟალუზი
თაიმი-გარედამცავი ჟალუზი
თაიმი-გარედამცავი ჟალუზი
თაიმი-გარედამცავი ჟალუზი
თაიმი-გარედამცავი ჟალუზი
თაიმი-გარედამცავი ჟალუზი
თაიმი-გარედამცავი ჟალუზი
თაიმი-გარედამცავი ჟალუზი
თაიმი-გარედამცავი ჟალუზი
სასტუმრო- სევსამორა რეზორტი და სპა - გარედამცავი ჟალუზი
სასტუმრო- სევსამორა რეზორტი და სპა - გარედამცავი ჟალუზი
შპს დიდაჯი და სანნა - გარედამცავი ჟალუზი
შპს დიდაჯი და სანნა - გარედამცავი ჟალუზი
შპს დიდაჯი და სანნა - გარედამცავი ჟალუზი
ლადუღე -გარედამცავი ჟალუზი
ლადუღე -გარედამცავი ჟალუზი
ლადუღე -გარედამცავი ჟალუზი
ლადუღე -გარედამცავი ჟალუზი
ალუმინის გარედამცავი ჟალუზი -კარფური
ალუმინის გარედამცავი ჟალუზი -კარფური
ალუმინის გარედამცავი ჟალუზი -კარფური
კერძო სახლი - გარედამცავი ჟალუზი
კერძო სახლი - გარედამცავი ჟალუზი
კერძო სახლი - გარედამცავი ჟალუზი
კარფური - გარე დამცავი ჟალუზი
კარფური - გარე დამცავი ჟალუზი
კარფური - გარე დამცავი ჟალუზი
კარფური - გარე დამცავი ჟალუზი
ვი არ ჰაუს - გარედამცავი ჟალუზი
კერძო სახლი - გარედამცავი ჟალუზი
phone