Logo

ტენტი

გვაქვს 8 ტიპის ტენტი: ტენტი ათენა;  სტაციონარული გასაჭიმი ტენტი;  ვერტიკალური ტენტი იტალია;  ტენტი (მარკიზი) პალადიო; ტენტი (მარკიზი) იტალია; სტაციონარული ტენტი; ტენტი იამაიკა; თვითრეცხვადი ტენტი.

phone